С дъх на свобода – Амстердам

    Срещнахме се случайно преди години.  Харесах динамиката и загадъчния темперамент, който това място излъчваше. В сърцето му се усещаше меланхолична топлина, а уличният аромат на марихуана дебнеше отвсякъде.[…]

Read more