Награди

National Geographic България, Пътепис за мeсец януари, 2017


National Geographic България, Пътепис за мeсец юли, 2014


Wizz Air,  фотографски конкурс

Награда – пътуване до незнайна дестинация, месец юли, 2018