Медиите за нас

Блиц-интервю с Краси и Тони за ASTOM.

Краси и пътешествията за Sublime Media Room.

Краси и Тони на гости в „Преди обед“ по BTV.